Ly thủy tinh 2 lớp chống nóng

Trong bữa cơm hằng ngày, mỗi gia đình không tránh khỏi việc bị bỏng tay khi dùng bát gốm sứ thông thường.

Nay thương hiệu hàng đầu nước Đức cho ra mắt sản phẩm bát thuỷ tinh 2 lớp chống nóng.

Mô tả sản phẩm

Trong bữa cơm hằng ngày, mỗi gia đình không tránh khỏi việc bị bỏng tay khi dùng bát gốm sứ thông thường.

Nay thương hiệu hàng đầu nước Đức cho ra mắt sản phẩm bát thuỷ tinh 2 lớp chống nóng.